Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

alicemerry
2962 0ce9
Reposted from0 0 viajointskurwysyn jointskurwysyn
alicemerry
5287 2b3f 500
Reposted fromcarolinecrane carolinecrane viafelicka felicka
6733 84a4 500
Reposted fromhighringo highringo viapoolun poolun
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viapoolun poolun
alicemerry
3420 5124 500
Reposted fromzie zie viapoolun poolun
alicemerry

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viapoolun poolun
alicemerry
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
Reposted fromyourtitle yourtitle viapoolun poolun
alicemerry
w życiu najtrudniejsze jest odkrywanie swojej tożsamości. Czy ta whisky rzeczywiście ci smakowała, czy może tak ci się wydawało, bo smakowała twoim kolegom? Czy kupiłeś ten telefon dla siebie, czy żeby pokazać, że cię stać? Czy słuchasz tej muzyki dlatego, że ci się podoba, czy dlatego, że słuchają jej twoi znajomi, a ty boisz się przyznać, żeby cię nie wyśmiali? Co jest naprawdę twoje? Z takich drobnych rzeczy układa się nasza tożsamość. Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.  
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viapoolun poolun
0132 5748
Reposted fromtayfun tayfun viapoolun poolun
2242 c709

neondreams83:

Nightmode

Reposted fromzi zi viapoolun poolun
3511 61a9 500

thefabulousweirdtrotters:

Abandoned Victorian Style Greenhouse, Villa Maria, in northern Italy near Lake Como. Photo taken in 1985 by Friedhelm Thomas.(Source)

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viaMerrry98 Merrry98
alicemerry
7090 28e8
Reposted frompesy pesy viaMerrry98 Merrry98
alicemerry
alicemerry
9713 8e53 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaMerrry98 Merrry98
alicemerry
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski - "Martyna"
alicemerry
4191 c3e4 500
Cudowna Poświatowska :) 
Reposted frombanitka banitka viasecalecornutuum secalecornutuum
alicemerry
7789 dad3 500
.kitku
Reposted fromkhal khal viasecalecornutuum secalecornutuum
1499 98ff 500
Reposted fromochgod ochgod viasecalecornutuum secalecornutuum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl