Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

alicemerry
9842 e6d8 500
Tymczasem w sejmie
Reposted byblackdrama blackdrama

November 20 2017

alicemerry
Reposted fromFlau Flau viaavantasian avantasian

October 26 2017

alicemerry
3609 76d9
Reposted fromlesbian lesbian viajointskurwysyn jointskurwysyn
alicemerry
Bo ja się wtedy nawet starałam pilnować, żeby nie zajść w złudzeniach za daleko, żeby w pewnym momencie nie dostać po głowie. No i przede wszystkim starałam się “na nas” nic nie budować. To miała być zupełnie nieżyciowa historia.
— Agnieszka Osiecka
alicemerry
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viaMerrry98 Merrry98
9659 fab5 500
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
alicemerry
alicemerry
alicemerry
1333 eb1a 500

lazypacific:

Artist Alert: Christina Malman

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialifeless lifeless

October 22 2017

alicemerry
Pedro Rangel, Porto
alicemerry
3737 f991
alicemerry
5471 aee1
Wonderland Creek
Reposted fromzungud zungud viajointskurwysyn jointskurwysyn
alicemerry
5856 fcaf 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMerrry98 Merrry98
alicemerry
alicemerry
3552 af3b
Reposted fromEkran Ekran viaacetylcoa acetylcoa
alicemerry
0423 8555
Reposted fromtayfun tayfun viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
6606 452c 500
alicemerry
5332 3841 500
Reposted fromaboutagirl aboutagirl viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl