Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

alicemerry
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako viatouchthesky touchthesky
alicemerry
Reposted frombluuu bluuu
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
alicemerry
1119 4327 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaikari ikari
alicemerry
- Pamiętasz, co odkrył Kubuś Puchatek? - powiedział Dmuchawiec, gładząc Kreskę
po ostrzyżonej głowie. - Jedzenie miodu jest bardzo miłe. Ale jest taka chwila, tuż przed rozpoczęciem jedzenia, kiedy jest jeszcze milej, niż w chwili, gdy się już je.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viatobecontinued tobecontinued
alicemerry
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viastrzepy strzepy
alicemerry
2957 83c3 500
Reposted fromteijakool teijakool viaMrrruk Mrrruk
alicemerry
Reposted fromFlau Flau viaAbbaPater AbbaPater
alicemerry
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
alicemerry
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki
Reposted fromnezavisan nezavisan vialaparisienne laparisienne
alicemerry
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
alicemerry
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej?
— Kasia Bulicz-Kasprzak - "Nie licząc kota"
alicemerry
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viaavantasian avantasian

October 13 2018

alicemerry

Obudziła się pewnego zwyczajnego poranka i doświadczyła pustki, tak smutnej i niebywałej

Przyśnił jej się sen…

Pewien poeta z rozpalonym rumieńcem opisywał co zaobserwował na niebie

Od kilku miesięcy przyglądał się pewnej gwiazdce

Lśniąca, uderzająco piękna, promienna

Księżyc sobie ją upodobał

Szeptał jej po nocy pstre czułostki

Weseliły ją bardzo…

Poeta zdumiony całym nocnym zamieszaniem, każdego wieczoru jej wypatrywał

A ona.. Ubrana w księżycowe opowieści lśniła i onieśmielała inne gwiazdy

Poeta przyzwyczajony do swojego wieczornego rytuału i tej nocy poszedł jej szukać

Znalazł ją, bladą, przezroczystą

Coś niedobrego rozegrało się tej nocy

Na próżno wypatrywał księżyc na zachmurzonym niebie

Zgasła... spadając po cichu, nic nie mógł zrobić

Któregoś razu postanowił jeszcze raz spojrzeć w gwiazdy

Niebo było bezchmurne

Dźwięk ciszy pozwalał podsłuchiwać nocne rozmowy na niebie

Poeta ze smutkiem dostrzegł księżyc, piękny, dostojny

Oczarowany rozmową z nową gwiazdką,

Nieświadoma zgubnego końca

Pozwalała rozpalać się do czerwoności

October 11 2018

alicemerry
8638 005a
Reposted frombenus benus viawabnicu wabnicu
alicemerry
7176 1d99 500
Reposted frompunisher punisher viatishka tishka
alicemerry
0442 abd0
Reposted fromursa-major ursa-major viaampajewska ampajewska
alicemerry
6840 3d99 500
Reposted fromkrzysk krzysk viano-longer-kore no-longer-kore
alicemerry

October 08 2018

alicemerry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl