Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2020

alicemerry
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
3851 e906 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

roseoilz:

amalfi, italy

@gennaro_rispoli on IG

Reposted fromerial erial
alicemerry
Listal - List the stuff you love! Movies, TV, music, games and booksCaress stockings fandor GIF - Find on GIFER
La peau douce (1964)
Reposted frompanimruk panimruk
alicemerry
4797 0dfd 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMerrry98 Merrry98
alicemerry
alicemerry
2040 fc1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapanimruk panimruk
alicemerry
3708 e731 500
Reposted fromGIFer GIFer viapoolun poolun
alicemerry
6715 8868 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaraspberryjam raspberryjam
alicemerry
alicemerry
0178 afa7
alicemerry
Ta rozłąka, brutalna, jednoznaczna, bez możliwej do przewidzenia przyszłości, pozostawiała nas zbitych z tropu, niezdolnych do reakcji na wspomnienie tej obecności jeszcze tak bliskiej, a tak już dalekiej, która wypełniała teraz nasze dni.
— Albert Camus "Dżuma"
Reposted frommaybeyou maybeyou viapoolun poolun
7016 baad
Reposted fromerial erial viaraspberryjam raspberryjam
alicemerry
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viaraspberryjam raspberryjam
5469 7603 500

sodamnaesthetic:

Helping Hand Earrings

Regularly: $18.00
Right Now: $9.98 with free shipping worldwide when you use this link

Reposted fromerial erial
5464 f5f4
Reposted fromerial erial
5407 b929 500

equatorjournal:

Bernard Pesce, Porquerolles, 1978

Ce livre est le reflect de la vie d'adolescent et de jeune adulte de Bernard Pesce à Porquerolles. Une vie d'îlien, une vie dans un certain isolement.
https://www.instagram.com/p/B_aePzSAiv5/?igshid=f4dpzlvd6n4w

Reposted fromerial erial
Reposted fromerial erial
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...